Webový portál www.tenis-drnovice.cz zastřešující Tenisové Centrum Drnovice a TK Drnovice

Kontaktní telefon pro nábor dětí a mládeže: 725 969 880

Rezervace

Podmínky pro rezervace služeb (platí pro venkovní kurty i halu)

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O HRU BEZ KREDITU VOLEJTE 725 969 880.

  • Vybrané služby lze objednat dopředu osobně na recepci, telefonicky, nebo v Online rezervačním systému. Jiný způsob objednávky je neplatný. V určených případech musí být objednávka provedena osobně nebo spolu s ní musí být uhrazena záloha (nabití kreditu).
  • Objednávající je povinen provádět objednávky výhradně svým jménem a platným telefonním číslem. Objednávající je povinen si ověřit, že objednávka je provedena v souladu s jeho pokyny. V případě pochybností jsou vždy platné údaje uvedené v počítači na recepci a reklamace není přípustná!
  • Přijatá objednávka je vždy závazná. Zrušení objednávky ze strany objednávajícího lze provést osobně nebo telefonicky, avšak nejpozději 8 hodin předem, v případě stálých rezervací min. 24 hod předem. V opačném případě je zrušení objednávky zpoplatněno storno poplatkem ve výši ceny objednané služby, a to bez nároku na náhradu objednávky a slevy. Toto ustanovení platí i pro případ, že se objednávající na objednávku nedostaví vůbec nebo ji zmešká. Neuhrazený storno poplatek může být důvodem k odmítnutí nebo zrušení dalších objednávek. Stálá rezervace je podmíněna dobitím kreditu minimálně za 500,- Kč.
  • Provozovatel má právo zrušit objednávku pouze, existuje-li k tomu pádný důvod, a zároveň má povinnost neprodleně informovat majitele objednávky o jejím zrušení.