Webový portál www.tenis-drnovice.cz zastřešující Tenisové Centrum Drnovice a TK Drnovice

Kontaktní telefon pro nábor dětí a mládeže: 725 969 880

Řád

Provozní řád venkovních kurtů

 1. Provozní doba na kurtech je 8 - 20 hod.
 2. Rezervace tenisových kurtů pomocí rezervačního systému je možná min. 2 hodiny předem.
 3. Správce kurtů odpovídá za provoz na tenisových kurtech.
 4. V případě nepříznivých klimatických či provozních podmínek na kurtech si správce vyhrazuje právo zrušit provedené rezervace. V tomto případě nebude účtován stornopoplatek a hráč bude kontaktován bez prodlení pomocí SMS.
 5. Hráči jsou povinni řídit se pokyny správce kurtů, při hře se řídí pravidly tenisu.
 6. U tréninku mládeže za dodržení řádu zodpovídají trenéři mládeže.
 7. Vstup na kurty je povolen jen v tenisové obuvi.
 8. Po ukončení hry hráči provedou úklid určeným způsobem. (Hrablem srovnání nerovnosti a sítí uhlazení povrchu). Zjištění nedostatků při úklidu kurtů bude mít za následek zákaz vstupu na kurty.
 9. Na kurtech a v zázemí tenisového areálu platí zákaz kouření.
 10. Do hrací doby je započtena i příprava a úklid kurtu.
 11. Hráči jsou povinni při hře dodržovat zásady slušného chování zejména se vyvarovat hlučnému a vulgárnímu projevu.
 12. Pro rezervaci kurtů je využíván výhradně online rezervační systém.
 13. Zrušení objednávky ze strany objednávajícího lze provést osobně nebo telefonicky, avšak nejpozději 8 hodin předem, v případě stálých rezervací min. 24 hod předem. V ostatních případech je účtován stornopoplatek ve výši 100% provedené rezervace, který bude automaticky stržen z kreditu.

Provozní řád haly

 1. Provozní doba 8-22 hod.
 2. Rezervace kurtů je prováděna přes online rezervační systém, telefonicky nebo osobně v provozní době minimálně 3 hodiny před začátkem hry.
 3. Zrušení objednané rezervace s vrácením peněz lze (mimo dlouhodobé fixní rezervace) nejpozději 24 hodin předem. Při zrušení rezervace v době kratší než 24 hodin peníze vráceny nebudou, rezervace propadá.
 4. Bezplatné zrušení objednané dlouhodobé fixní rezervace lze nejpozději 1 týden předem. V době kratší než 1 týden, nejpozději však 24 hodin předem, lze rezervaci zrušit bez vrácení peněz s možností odehrát zaplacené hodiny v jiném termínu. Při zrušení v době kratší než 24 hodin rezervace propadá.
 5. Vstup na kurty je povolen pouze v čisté tenisové obuvi.
 6. Hráči jsou povinni řídit se pokyny obsluhy recepce, při hře se řídí pravidly tenisu.
 7. U tréninku mládeže za dodržení řádu zodpovídají trenéři mládeže.
 8. Hráči jsou povinni udržovat pořádek ve všech prostorách tenisového areálu (kurty, šatny, WC apod.)
 9. Při zapůjčení klíče od skříňky v šatně hráčů, je účtována vratná záloha 100,- Kč.
 10. Hráči jsou povinni při hře dodržovat zásady slušného chování zejména se vyvarovat hlučnému a vulgárnímu projevu.
 11. V celém tenisovém areálu platí zákaz kouření
 12. U posledních hráčů dne se toleruje přetažení rezervovaného času o 5 minut. Po uplynutí, dochází k zhasnutí kurtu.

Děkujeme za Vaši spolupráci a přízeň.
Věříme, že budete spokojeni. Přejeme hodně pěkných chvil strávených při bílém sportu.

Za Tenis centrum Drnovice
Roman Matiovský